Inloggen

Website disclaimer van Hiflex Automatiseringstechniek B.V. verder genoemd “Hiflex”

Algemeen:
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s www.hiflex.nl, hierna genoemd de Hiflex website.

Door de Hiflex website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Met informatie wordt steeds bedoeld informatie en prijzen.

De informatie zoals opgenomen op de Hiflex website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Intellectueel eigendom:
De intellectuele eigendomsrechten op alle op de Hiflex website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Hiflex Automatiseringstechniek B.V. en/of genoemde toeleveranciers van Hiflex. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hiflex te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Uitzondering hierop zijn handboeken en documentatie die wordt benut voor eigen gebruik.

Uitsluiting aansprakelijkheid:
Bij twijfel over de juistheid van de op de Hiflex website verstrekte informatie verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Op de Hiflex website kunnen links voorkomen naar toeleveranciers. Hiflex is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De markt van componenten voor industriële automatsering is continu aan verandering onderhevig. Hiflex streeft ernaar de website zo veel als mogelijk up to date te houden en nauwkeurig te laten zijn.

Afbeeldingen en foto’s van producten kunnen afwijken van geleverde of te leveren producten. Soms is een afbeelding of een foto van een product slechts een weergave van één type uit een gehele serie. Producten in een serie kunnen sterk van elkaar afwijken.

De op de Hiflex website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

De informatie op de Hiflex website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Hiflex aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid:
Hiflex kan besluiten om de informatie gepresenteerd op de Hiflex website al of niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Aan de beschikbaarheid van informatie op de Hiflex website kunnen geen rechten worden ontleend.

Leveringsvoorwaarden:
Leveringen vinden uitsluitend plaats onder de:
VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HIFLEX AUTOMATISERINGSTECHNIEK B.V. TE RIDDERKERK GEDEPONEERD BIJ DE RECHTBANK TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 17/2023 OP 9 AUGUSTUS 2023.